25 січ

Політика конфіденційності

Підписуючи цей документ, користувач погоджується з описаною нижче обробкою його персональних даних, відповідно до статті 6 Регламенту Європейського парламенту та Ради Європейського союзу 2016/679 від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний обіг таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС» (Загальний регламент про захист персональних даних/General Data Protection Regulation, GDPR).

1. Умови

1.1. Ідентифікаційні дані – ім'я, прізвище, дата народження та адреса користувача.

1. 2. Контактні дані – адреса електронної пошти та номер телефону користувача.

1.3. Персональні дані – будь-яка частина інформації, яка стосується конкретної фізичної особи. Користувач повинен бути прямо або опосередковано ідентифікований на основі наданих даних.

1.4. Контролер – Gamblerkey.com.ua.

1.5. Обробка персональних даних означає будь-яку операцію, в якій залучена надана користувачем інформація, незалежно від того, чи виконуються наступні дії автоматичним шляхом. Такі операції включають збір, запис, організацію, структурування, збереження, адаптацію або зміну, пошук, використання, розкриття шляхом передачі, розподіл або надання, погодження або комбінування, обмеження, стирання або знищення.

2. Обсяг обробки

2.1. Контролер має право обробляти зазначені користувачем персональні дані, а саме:

 • ідентифікаційні дані;
 • контактні дані.

3. Мета обробки

3.1 Контролер має право обробляти ідентифікаційні дані користувачів тільки в цілях, зазначених нижче:

 • виконання зобов'язань, зазначених у договорі, який укладено між контролером, користувачем або довіреною особою, від імені якої клієнт збирається відвідувати сайт;
 • перевірка легітимності входу користувача в особистий кабінет;
 • виконання зобов'язань, які виникають у контролера у зв'язку з будь-якими відповідними правовими актами та положеннями.

3.2. Контролер має право обробляти контактні дані користувача тільки із зазначеними нижче цілями:

 • для зв'язку з користувачем у разі будь-яких змін стосовно часу або місця проведення заходу, а також у зв'язку з будь-якими організаційними питаннями, пов'язаними з заходом;
 • для інформування про відповідні правила, які повинен знати користувач;
 • для відправлення користувачу розсилки або інших рекламних матеріалів про свої продукти та послуги.

3.3. Контролер має право використовувати фотографії, аудіозаписи або відеофрагменти, на яких зображені користувачі, тільки в маркетингових цілях (створення брошур, рекламних відео тощо), наприклад, для просування заходів, організованих контролером, або інших його продуктів і послуг. До цього переліку входить право контролера використовувати ідентифікаційні й особисті дані користувачів, описані в пункті 2.1., в маркетингових цілях у разі їх згоди дати контролеру інтерв'ю. У зв'язку з цим користувачі визнають і погоджуються з тим фактом, що вони не мають права претендувати на винагороду або компенсацію за вказане вище використання особистих даних.

3.4. Необхідно звернути увагу, що у разі, якщо користувач дає згоду кому-небудь на сканування його доступу до особистого кабінету, третя сторона зможе скористатися ідентифікаційними й особистими даними клієнта, а також сховищем у базі даних контролера.

4. Терміни обробки

4.1. Контролер має право обробляти персональні дані користувачів протягом трьох років.

5. Права користувачів

5.1. У зв'язку з обробкою персональних даних користувачі отримують такі права:

 • право доступу до персональних даних;
 • право на виправлення персональних даних у разі їх неточності;
 • право відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • право бути забутим, а саме: дозволити контролеру видалити персональні дані користувача, якщо виникає один з таких випадків:

- персональні дані більше не потрібні користувачеві для зазначених вище цілей;

- користувач відкликає згоду на обробку персональних даних;

- контролер незаконно обробляє персональні дані користувачів;

- персональні дані користувачів повинні бути стерті для виконання контролером юридичних зобов'язань;

 • право на обмеження обробки персональних даних користувачів, якщо виникає один з таких випадків:

- користувачі заперечують точність обробки персональних даних;

- обробка персональних даних користувача є незаконною;

- контролер більше не потребує персональних даних користувача для обробки даних;

 • право на отримання особистих персональних даних, які контролер обробляє з використанням технічних засобів (зберігання в електронному реєстрі тощо) у структурованому машинно-зчитувальному форматі.

У разі якщо з яких-небудь причин користувач вирішить, що контролери не дотримуються описаної вище політики конфіденційності, слід звернутися на електронну адресу технічної підтримки. Оператори уважно ознайомляться зі скаргою та вживуть необхідних заходів для виявлення та усунення проблеми.